අන්ධයෙකු වූවත් මේ මිනිසා කරන දේ නම් ඇස් පෙනෙන බොහෝ දෙනාට කරන්න අපහසුයි…..

මෙම අන්ධ ක්‍රීඩකයාගේ නම තමයි මර්සෙලෝ ලූසාර්දී..මෙයා වාසය කරන්නේ ස්පාඟයේ..මොහු හදිසි රෝග තත්වයක් නිසා තමයි මෙලෙස අන්ධ වුනේ..තම රෝගි තත්වයෙන් කම්පා වෙනු වෙනුවට ඔහු තවත් මහන්සියෙන් පුහුණුවීම් කොට ස්කේටින්ග් කටයුතු වල යෙදුනා.ධෛර්යය තියනවා නම් මොනවාද කරන්න බැරි කියන හොඳම සාධකය තමයි මර්සෙලෝ ලුසාර්දී…….

Share this post with your friends!