අන්තර්ජාලය පිස්සු වට්ටන තවත් වීඩියෝවක්…..

ජනවාරි මාසයේ නිකුත් වුනු එඩ් ශරීන් ගේ ගීතයත් සමඟ හැමෝම මහත් ලැදිකමකින් හා කැමැත්තකින් යුතුව එම ගීතය අහන බව අපි දන්නවා.ඒ වගේම ඒ ඩාන්සින් ස්ටේප්ස් වලටත් අපි දක්වන්නේ පුදුම කැමැත්තක්..ඒ වගේම මේක රීලීස් වෙච්ච දවසේ ඉඳලා විශාල මෑශ් අප් කවර්ස් සහ කවර් ගීත විශාල ප්‍රමාණයක් සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි වල නිකුත් වනවා.මේකට සිදුකරන ලද බොලිවුඩ් මෑශ් අප් කවර් සින්දුවකදී එක්තරා තරුණයෙක් මෙම එඩි ශරීන් ගේ නර්තන අංගයන් හරි අපූරුවට රඟ දක්වා පෙන්වනවා..මෙය දැන් සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා වල ගින්නක් මෙන් පැතිර යනවා.ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකට පස්සේ නිකුත් වෙච්ච අම්මෙකුගෙයි දුවකගෙයි නර්තනයත් මේ වන විට ගින්නක් වගේ පැතිර යනවා….බලලම ඉන්නකෝ…

Share this post with your friends!