අනවසරයෙන් ගීසා පීරමීඩය තරණය කරන අපූරු හාදයෙක් ගැන මීට කලින් අහලා තියෙනවාද? ඔන්න එහෙනම් බලා ගන්නකෝ!

ඇන්ඩ්‍රේජ් නැමැති මෙම භායනක අත් හදා බලන්නා ශ්‍රේෂ්ඨ ගීසා පිරමීඩය තරණය කිරීමට සිතුවා. මෙහි විශාලත්වය නිසාම මෙය චීපෝ පීරමීඩ යන නාමයෙන්ද හඳුන්වනු ලබනවා. මෙය අනවසර තරණය කිරීමක් වුවද කිසිඳු බියකින් තොරව මෙය තරණය කරනු නැරඹීම නරඹන අපට නම් හද කුල්මත් කරන සුළුය. ඔබත් මෙය නරඹාම මෙහි අශ්වාදය විදගන්න.

Share this post with your friends!