අධික පීඩනයක් යටතේ රබර් පටි 500ක් යොදා ගෙන කොමඩු ගෙඩියක් පිපිරවිය හැකි බව ඔබ දන්නවාද? පිහි අනවශ්‍යයි!

අමුතුම ආකාරයේ සෙමින් ධාවනය වන පොප් කෝර්න් විඩීයෝවක් මීට පෙර සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල තුල ගින්නක් ලෙස පැතිර ගියා ඔබට මතකද ? මෙන්න එවැනිම විඩියෝවක්….මෙහි සිදුකරන්නේ රබර් පටි 500ක් කොමඩු ගෙඩියක් වටා ඔතා එය පීඩනයෙන් පුපුරුවා හැරීමයි.මෙය මේ වන විට අන්තර්ජාලය කලඹා හමාරයි. ඔබට තවමත් මෙය ප්‍රේහෙලිකාවක් නම් මෙය නරඹාම බලන්න..නමුත් කිසිම විටක නිවසේදි හෝ ආරක්ෂක ආවරණ රහිතව අත්හදා බලන්න යන්න එපා…එය ඉතා අවදානම් … නමුත් ඔබට මෙය නරඹා විනෝදයක් ලබා ගත හැකි බව නම් පැවසිය යුතුමයි.

Share this post with your friends!