අධික කෝපය නිසා පාර පුරා පිස්සු නටපු බුල්ඩෝසර රියදුරාට අවසානයේ වෙච්චි දේ!

මහා මාර්ගයේ ගමන්කරමින් තිබු බුල්ඩෝසර් රථයක් එක්වරම මාර්ගයේ තිබු අනෙක් රථ වාහන උවමනාවෙන් ම හප්පන්න පටන්ගත්තා.මේ චීනයේ සිදුවුණු සිදුවීමක්. මේ සිදුවීමෙන් වාහන කිහිපයකට ම හානි වුණා. ඊට පස්සේ මේ බුල්ඩෝසර් රථය පාරෙ යන අයව එලව එලවා යට කරන්නත් උත්සහා කළා. මෝටර් බයිසිකලයක හිටි කෙනෙක් මේ බුල්ඩෝසරයට යටවෙලා ජිවිතක්ෂයට පත්වුණා. පාර පුරා පිස්සු නටපු බුල්ඩෝසර රථය පොලිසියෙන් නැවැත්තුවේ රියදුරාට වෙඩි තියලයි. මේ බුල්ඩෝසර් රියදුරා පාලනය කරගත නො හැකි කෝපය නිසා මේ විදිහට හැසිරුණා කියලයි පොලිසිය කියන්නේ. මීට කලිනුත් මෙයා කලහකාරී සිදුවීම්වලට පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා කියලත් පොලිසිය කියනවා.

Share this post with your friends!