අධම ලෙස ඒ.ටි.එම් කාඩ් පහරන්නෙකු සුපිරි ලෙස අල්ලාගත් විදේශිකයෝ!

මෙම ඒ.ටි.එම් කාඩ් සොරුන් හා මෙහි ඇති අවධානම අපට නුහුරු දෙයක් නෙවෙයි. මෙවැනි සොරුන් මෙයට පාවිච්චි කරන උපකරණය ඉතා සුක්ෂම ලෙස ඒ.ටි.එම් යන්ත්‍රයේ සවි කරන අතර එය තුලින් කාඩ් පත් හිමියාගේ සියළුම රහස්‍ය තොරතුරු අනාවරණය කරගැනීමේ හැකියාව ඇත. මේවා තුලින් එවැනීම කාඩ්පත් නිර්මානය කරගනිමින් මුදල් ගැනීමට තරම් මෙම හොරුන් සුක්ෂම වී ඇත.

ඉතින් මෙවැනි හොරුන් පිළිබඳ කොතෙකුත් අසා ඇතත් මෙවැනි කෙනෙක් හසුවීම පිළිබඳ ආරංචි වන්නේ කලාතුරකිනි.ඇමරිකානු විදේශිකයෙකු වන බෙන් ටෙඩෙස්කෝ වියානා හි ඒ.ටි.එම් යන්ත්‍රයක් අසල නවත්වා මුදල් ගැනීමට සැරසිනි.ඔහු රාජකාරියේ නිරත වුයේද අන්තර්ජාල ආරක්ශක සමාගමකය.ඔහු තම කාඩ්පත ඇතුල් කිරීමට පෙර එම කාඩ් පත් ඇතුල් කරන ස්ථානය අසල ඇති මැලියම් පිළිබඳ පරීක්ෂා කළා.ඔහු එය ඉවත් කිරීමට සාදන විටම මෙහි කාඩ් පහරන්නා මතු විය. සිදුවන දෙය ඔබේ සියැසින් නරඹන්න.

Share this post with your friends!