අතේ තුවක්කුවක් ඇති බව හඟවා මේ මැදි වයසේ මිනිසා සිදුකල හොරකම මොකක්ද කියලා බලන්න..

එක්සත් ජනපදයේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේදී මෙම සිදුවීම සිදුවී ඇත.ඩොලර් 300ක වටිනාකමකින් යුත් මෙම භාණ්ඩ ඔහු සොරා ගෙන ඇත්තේ ඔහුගේ අතේ තුවක්කුවක් රැඳි තිබෙන බවට මවා පාමිනි.සිසිටිවි කැමරාවන්හි සටහන් පරිදි මොහු දකුණු අත සාක්කුවෙහි රුවාගෙන කවුන්ටරය අසල සිටින අයුරු පෙනේ.. මැදි වයසේ පුද්ගලයෙකු වන මොහු අති දක්ෂ ලෙස මෙම හොරකම සිදුකරන ආකාරය ඔබේ දෑසින්ම දැකගන්න.

Share this post with your friends!