අඩි දහයක් දිග පොළගෙක් සමග පොරබදින ළමයින් තිදෙනෙක්! හේතුව මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් ඔබ පුදුම වෙයි…..

මේක සිදුවුනේ නැගෙනහිර කාම්බෝජියාවේ. ළමයින් තියා වැඩිහිටියෙක්වත් ළගට යන්න වත් බියවෙන තරමේ විශාල පොළගෙක් තමයි මේ කතාවට පාදක වෙන්නේ. මේ ළගදී කාම්බෝජයට දරුණු ගOවතුර තත්වයක් හටගත්තා. මිනිසුන් විතරක් නෙමේ සතුන් පවා බොහෝ සෙයින් මින් පීඩාවට පත් වුනා. මේ කියන පොළගා ගOවතුරට ගසාගෙන යන මඩ ගොහොරක සිරවී සිටිනු දකින මේ කුඩා දරුවන් තිදෙනා පොළගාව නිදහස් කරන්න ගන්න අතිශය බියකරු උත්සාහය නම් අගය කරන්නම වටිනවා.

Share this post with your friends!