අකුණු කුණාටුවක් නිසා දුම්-රිය ආරක්ෂක ස්ථානයට වෙච්ච හදිය…….විඩියෝවත් එක්කම බලන්න!

අකුණු කුණාටුවක් නිසා දුම්-රිය රක්ෂාස්ථානයක් විනාශ වන අයුරු මෙම විඩියෝව තුල ඉතා හොඳින් සටහන් වී තිබෙනවා.ඉරිදා චිකාගෝ හි සිදුවු මේ සිදුවීම මේ වන විට ගින්නක් සේ සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා තුල ව්‍යාප්ත වෙයි. ඉලිනොයිස් වෛද්ය දිස්ත්රික් ස්ථානයෙන් පිටත සිදුවු මෙම අකුණු කුණාටුව හි විශාල පුළිඟු එම මාර්ගයේ සිට අහසට දක්වා පියාසර කර ඇති අතර, රේල් පීලි මත ලෝහ වියන් පෙන්වයි. පළමු පුළිඟු දුටු පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් පැවසුවේ දුම්-රිය පිළි පැන තිබේය කියලා.මේ වන විට මෙහි සුන්බුන් ඉවත් කර ඇත. කවුරුවත් තුවාල ලබා නොතිබේ. එය බිඳ වැටීම දැඩි සුළං හෝ අකුණු වර්ජනය නිසා සිදුවූවක් දැයි අනුමාන කරයි.සිද්ධිය සඳහා චිකාගෝ ප්රවාහන පරිපාලන පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

Share this post with your friends!