ගුවන් සේවිකාවන් ගුවන් යානය තුල රහසිගතව කල් ගෙවන මේ ස්ථානය ගැන ඔබ දන්නවද? මාරයි!

දිර්ඝ වේලාවක් ගුවන් යානයේ ගත කිරීමට සිදුවන සංචාරයන් වලදි සිරුරට විඩාවක් දැනීම සමාන්‍ය දෙයක්..කෙතරම් සුඛෝපභෝගි අසුන් හා ස්ථාන වලින් සෑදුම් ලත් ස්ථානයක වුවද එම විඩාබර ගතිය දුරලීමට අපහසුය.මගීන්ට එම විඩාබර ගතිය එසේ දැනේද්දි ගුවන් නියමුවන්ට හා එහි සිටින කාර්ය මණ්ඩලයට දැනෙන වෙහෙස කොතෙක් නම් ඇත්ද? සමහරක් අවස්ථාවලදි සම්පුර්ණ ගමන සඳහා පැය අට හා එයට වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා..එවිට කාර්ය මණ්ඩලය සතු වගකීම වැඩි නිසාම ඔවුන්ගේ පහසුව තකා හා විඩාබර ගතිය නිවාලීමට වෙනම කුටීර සකසා තිබෙනවා..එමගින් ඔවුන්ගේ විඩාබර ගතිය දුරු කොට කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබා දීමට ඔවුන්ට හැකි වනවා.සමාන්‍යයෙන් මෙම කුටීර නියමු කුටිය අසලින්ම සාදන අතර ඒවාට ගමන් කිරීමේ හැකියාව පවතින්නේ ගුවන් යානා කාර්ය මණ්ඩලයට පමණයි.මෙම කුටීරයන්ගේ පිහිටීම ගුවන් යානාවෙන් ගුවන් යානාවට වෙනස් ස්වභාවයක් උසුලනවා.එම විවිධාකාර කුටීර පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඔබට මෙම ඡායාරූප වලින් අනාවරණය කර ගැනීමට පුළුවන්..

secret-compartments

secret-compartments-2

secret-compartments-3

secret-compartments-4

secret-compartments-5

secret-compartments-6

secret-compartments-7-2

secret-compartments-8

secret-compartments-9

secret-compartments-11

secret-compartments-12

secret-compartments-13

secret-compartments-16

secret-compartments-18

Share this post with your friends!