හිම මත ලිස්සා යෑමට දක්ෂම පූසා ගැන කියන්නයි මේ සුදානම….

මේ පූසාගේ ස්වාමියාත් හිම මත ලිස්සා යෑමේ දක්ෂයෙක්..ඔලිගේ මේ සුරතල් පූසාගේ නම දිද්ගා.ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වන මේ පූසාගේ දක්ෂතාවය ඔබේ ඇසින්ම නැරඹු පසු මා මේ කියන දේ සත්‍යයක් බව ඔබට වැටහේවි.මාස 18ක පමණ කාලයක් මෙම පූසාට හිම මත ලිස්සා යෑමේ පුහුණුව ලැබුණා.එය එතරම් ලේසි පහසු කටයුත්තක් නොවු බවත් මේ ද්ද්ගාගේ ස්වාමියා කියනවා…කොහොම වුනත් මෙයාගේ හැකියාවන් නම් අති විශිෂ්ඨයි.

Share this post with your friends!