සැක සහිත හැසිරිම නිසා පොලීසියට හසුවුනු රියැදුරු මෙනෙවිය…..

අඩු වයැසැති මෝටර් රථ රියැදුරුවරියක පොලීසිය විසින් අල්ලා ඇත්තේ ඇගේ සැක සහිත හැසිරීම කරුණු කොට ගෙනයි.මේ වාහනය රක්ෂනය කොට නැති අතර ඇය සිටින්නේ බීමතින්ද යන්නත් පොලිසීය සැක කලා..චෙසයර් පොලීසිය ඇය බීමතින් සිටියාද යන්න ඇගේ දෙමව්පියන් ගෙන් විමසු විට ඔවුන් පවසා තිබුනේ ඇය උදය වරුවේ බෝතල් 2ක් පමන පානය කල බවයි.ඔවුන්ගේ කරුණු වාසනාවට සත්‍ය වීම නිසා ඇයට යාමට අවසර ලැබුනා…

small-girl-1

small-girl

Share this post with your friends!