රෝවර් නැමැති කැමරාවක් මගින් මුහුද පත්ලට ගොස් ගත් පින්තූර 9ක්..විස්මයජනකයි.

කිසිවෙකු හෝ මුහුදු පතුල කෙබඳු දැයි සොයා හෝ දැක තිබේද? සැබැවින්ම එය විස්මය ජනකය.සාගර විද්යාඟයින්ට අනුව මරීනා ආගාධය සාගර තලයෙ ඇති පතුල ලෙස හැඳින්වේ. මෙහි ඇති ගැඹුර
පිළිබඳ විශ්ලේෂනය කිරීමට සාගර හා පාරිසරික විද්යාඟයින් මෙයට කැමරාවක් උපයෝගි කරගන්නවා.ඔවුන් එම ප්රදේශයේ ඇති ගැබුරු ජලය පිළිබඳ අධික්ෂනය කරන අතර ඔවුන් සැතපුම් හයක
පමන දුරකට එම කැමරාව මගින් ගමන් කොට එහි ඇති වැලි කඳු හා නිම්නයන් ඡායාරූප ගත කර ගන්නවා. මෙම කැමරාව තුලින් 2016 ජුලි 10 තෙක් විශ්ලේෂනයන් සිදු කොට තොරතුරු ලබා ගැනීම
ඔවුන් ගේ අරමුණයි. ඔවුන් තොරතුරු සපයමින් රැඳි සිටින නෞකාවේ අන්තර්ජාල සබඳතා පුළුල් හා ශක්තීමත් නිසා එසැනින් තොරතුරු ලබා දෙනු ලැබේ.ඔබ මුහුදු ගවේෂනය ලෙස පෙම් බඳින්නෙකු
නම් ඔබට අන්තර්ජාලය හරහා වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැකියි.
මෙතෙක් ඔවුන් ග්රහනයට නතු කරගත් දෙයින් ස්වල්පයක්

1.අපූරු අලංකාරයක් සහිත ජෙලි මත්සයා
rover-1
2.ඉතා අලංකාර මුහුදු පර
rover-2
3.පුදුම දනවන මුහුදු පුෂ්ප
rover-3
4.මල් පොකුරක්
rover-4
5.කොරල් පර සහ මෝරුන්ගෙන් ගහන පෙදෙසක්
rover-6
6.සිහින් ලස්සන මාළුවෙක්
rover-7
7.අලංකාර රහිත මාළුවෙක්
rover-8
8.මිදි ගෙඩියක් හැඩැති ඇමීබා ක්ෂුද්ර ජීවි සමූහයක්
rover-10
9.අමුතු විලෝපිකයන්
rover9
මේ සියල්ලෙන් අදහස් වන්නේ අප බැහැර කරන කැලි කසල ගැන අප මීට වඩ සැලකිලිමත් විය යුතු බව නොවේද?

Share this post with your friends!