මේ පුංචි පැටියාගේ ඩාන්සින් වැඩ කිඩ ගැන නම් කථා කරලා වැඩක් නෑ………

වැඩ කරලා කරලා මහන්සි වෙලා නම් ඉන්නේ මෙන්න බලන්න කියාපු විඩීයෝ එක..මේ පුංචි කෙලි පැටික්කි සංගීතයක් ඇහෙනකන් බලන් ඉන්නේ නටන්න….කාර් එකේ සිට් එකක ඉන්න මේ පැටියාට මියුසික් ඇහුනත් ඇති නේද කියලා ඔයාලට මේ විඩීයෝ එක දැක්කම හිතේවි..මේ වන විටත් මෙය සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා කළඹමින් පැතිරෙන්නේ වෙන මොනවත් නිසා නෙමෙයි..ඒ තරමටම මේ විඩීයෝව හුරතල් වගේම බලන්න ලස්සන නිසා…

Share this post with your friends!