මේ ඡායාරූප මගින් සිරියාවට කල විනාශය පිළිබඳ සිතාගත හැකියි…..ඔබම නරඹා බලන්න..

ඇලෙප්පෝ නගරය සත්‍ය වශයෙන්ම ඇත්තේ නොයෙකුත් යුධ වතාවරණයන්ට මුහුණ දී ඉතාමත් අසරණ අඩියකය..2012 වසරේ සිට 30,000කට අධික මිනිසුන් ප්‍රමාණයක් මරු මුවට පත් විය.ඇලෙප්පෝ නගරය යනු සංචාරක අවධානයට පාත්‍ර වු නගරයක්..නමුත් එයද අද වන විට අභාවයට යමින් පවතිනවා..යුධමය වතාවරණය සමනය වුවත් මෙයින් සිදුවු ජිවිත හානිය නම් වලකාලීමට අපහසුය…එමෙන්ම මුළු සිරියාවම හැඩවිමට තරම් යුද්ධය දරුණු වීමද අතිශය කම්පනකාරීය……..මේ හදවත බිඳින සුළු ඡායාරූප හා දර්ශන නැරඹු විට ඔබට මා කියනා දෙයහි සත්‍යය වැටහේවි…

aleppo-1

aleppo-2

aleppo-3

aleppo-4

aleppo-5

aleppo-6

aleppo-7

aleppo-8

aleppo-9

Share this post with your friends!