මේ ගමේ කිසිම ගෙදරකට දොර අගුල් හෝ ජනේල් නෑ…… හේතුව මේකයි………..

අද ලෝකය තුල අපට නිරන්තරවම අසන්නට දකින්නට ලැබෙන්නේ අපරාධ හා දුෂණයි. ඉතින් එවැනි කාලයක අපරාධ දුෂණ වලින් තොරවු ගමක් පිළිබඳ අසන්නට ලැබුනොහොත් එය තරමක ආශ්චර්යයක් වනු නොඅනුමානයි.මේ පැවසීමට යන්නේ එවැනි ගමක් පිළිබඳවයි.මෙය පිහිටා තිබෙන්නේ ඉන්දියාවේ මුම්බායි නගරය තුලයි.මොවුන් තම නිවාස වලට දොරවල් හෝ අඟූළු භාවිතා නොකරයි.ශානි සින්ගාපූර් නම් මෙම ග්‍රාමය පිහිටා ඇත්තේ මුම්බායි නගරයට පෙරදිගින් කිලෝමිටර් 300ක් පමණ එහාට වන්නටයි.ඔවුන් මෙසේ කිසිම දෙයක් අඟුළු ලා නොයෑමට බලපාන තවත් හේතුවක් වන්නේ ඔවුන්ගේ ශානි දෙවියන් කෙරේ පවතින විශ්වාසයයි.එම දෙවියන් අපරාධ වලට ඉතා දැඩි ලෙස දඬුවම් කරන දෙවි කෙනෙකි.මෙම දොරවල් රහිත නිවාස වල පෞද්ගලිකත්වය රැකීම උදෙසා ඇත්තේ තිර රෙදි පමණකි.

shani-shingnapur1

shani-shingnapur2

shani-shingnapur3

shani-shingnapur-4

Share this post with your friends!