මෙන්න මෙහෙමයි කුරුල්ලෝ නාවන්නේ.. බලන්න…….

සනීපාරක්ෂක භාවය අතිශය වැදගත් කරුණක් බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑනේ…ඔබට මිල අධික ශවර් එකක්ම පිරිසිදුව සිටිම සඳහා අවශ්‍ය නොවන බව මුලින්ම පැවසිය යුතුයි..ඔබට ඔබගේ කුරුළු සුරතලා පිරිසිදු කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔබ තරමක් කලාත්මකව සිතා මෙහි දැක්වෙන පරිදි සුදුසු ශවර් එකක් සුදානම් කරගත යුතුයි..මෙම පැකෝ කියන කුරුල්ලාගේ ස්වාමියා නම් පැකෝ ගැන ගොඩක් සිතන බව මෙම ශවර් එක දුටු විට අවබෝධ වනවා.ඔබත් නරඹාම බලන්නකෝ….

Share this post with your friends!