මෙන්න බලන්න අමුතු පාලම් 5ක විස්තර………..

කැලෑ සතුන් බොහෝ ප්රමානයක් සිදුවන නොයෙක් ගනයේ මාර්ග අනතුරු නිසා මිය යාම සිදුවේ. මෙයට හේතු වන්නේ නුතනයේ නව ඉදිකිරීම්ය. මේවා සිදු කරන්නේ කැලෑ එළි කර නිසා වීම්ද මේ ව්යසනයට බලපා තිබෙනවා.නමුත් සමහරක් රටවල් වල නම් මෙම සතුන්ට පාර හරහා ගමන් කිරීමට වෙනම ස්ථාන සදා ඇත. මෙම සැලසුම් විශේෂයෙන්ම නිමවා ඇත්තේ කැලෑ සත්වයන්ට පාර මාරු වීම සඳහාය.මේ එවැනි ලෝකයේ සතුන්ට පාර මාරු වීමට නිමවා ඇති අපුරු ගනයේ මාවත්ය.

1.එකෝඩක්ට් බෝකල්ඩ්-නෙදර්ලන්තය-

amazing-5

මෙම පාලම ඉදිකර ඇත්තේ අධිවේගි මගක ය.මෙය අධිවේගි මාර්ගය හරහා මෙය වැටී ඇත.

2.නටි පටු පාලම-වොෂින්ටන්
amazing-5-1
මෙය 1983 සිට වසර 40 ක කාලයක් කාලයක් තිස්සේ පැවත එන පාලමකි.මෙය ඉතා ප්රසිද්ධය.මෙය ප්රතිසංස්කරණය කිරීමේ තත්වයක පවති.මෙම සංකල්පනාව ඇමොස් පීටර්ස්ගේය.

3.ක්රැබ් පාලම-ක්රිස්මස් දුපත
amazing-5-2
මෙම ඇලුමිනියම් පාලම හමුවන්නේ ඔස්ට්රේලියානු ධරණි ප්රදේශයෙන්ය.මෙය ක්රිස්මස් දුපතේ රතු කකුළුවන් ආරක්ෂා කිරිම සඳහා නිමවි ඇත.

4.බැන්ෆ් ජාතික උද්යානය-කැනඩාව
amazing-5-4
මෙය පළමුවෙන්ම මීමැස්සන් ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සැකසු පාලමකි.මෙම මී මැසි අධිවේගි මාර්ගය නිමවා ඇත්තේම මිනිසුන්ගේ ආහාර පාලනය සඳහා මී මැස්සන් අවශ්ය වන නිසාය.

6.බිර්කෙනු-ජර්මනිය
amazing-5-3
මෙය බික්රේනු හි සතුන් වෙනුවෙන් ඉදිකරන ලඳ පාලමකි.

කෙසේ වුවද මෙම පාලම් නම් පුදුමාකාරය…..

Share this post with your friends!