මිය ගිය පසු මෙතන මිහිදන් වීමට ඔබත් කැමතිද? වීඩියො එක බලන්න ක්ලික් කරන්න….

සමහරු තම මරණයෙන් පසුව තමා මිහිදන් විය යුතු ස්ථානය තීරණය කර ඇත.බොහෝ අය සම්ප්‍රදායිකව සුසාන භූමියක තම සිරුර වැළලිය යුතු බව තිරණය කරයි.සමහරෙක් තමන් වැළලිය යුතු ස්ථානය පිලිබඳ මෙයට වඩා වෙනස් මතයක් දරයි.ඔබ ජලයට පෙම් බදින්නෙකු නම් බොහෝ විට මෙය ඔබට බොහෝ සේ වැදගත් වේවි.නෙප්චුන් අනුස්මරණ ගල් පරය ලෙස නම් කර ඇති මෙය ජලය යට පිහිටා ඇති මිනිසා විසින් තැනුව සුසාන භූමියකි.මෙය මුහුදින් අඩි 40ක් යට පිහිටා ඇති අතර 600,000ක වර්ග අඩි ප්‍රමානයකින් යුක්තය.මෙය ෆ්ලොරිඩා හි මියාමි වල පිහිටා ඇත.දැනටමත් මෙහි මිහිදන්ව ඇති ප්‍රමානය 1000කට ආසන්න වේ…

deadcity-1

deadcity-2

deadcity-3

deadcity-4

deadcity-5

Share this post with your friends!