පොටෝශෝප් කරා කියලා හිතන්නවත් අමාරු පින්තූර කිහිපයක්

තාක්ෂණය කොච්චර දියුණුද කියලා කියනවානම් තාක්ෂණයෙන් දැන් කරන්න බැරි දෙයක් නෑනේ…ඉතින් පොටෝශෝප් මෘදුකාංගය කියන්නෙත් එවැනි දෙයක්…මෙයිනුත් කරන්න බැරි දෙයක් නෑ…සමහරක් වේලාවට සොෆ්ට්වෙයාර් එකකින් හදලා කියලා හිතාගන්නත් බැරි තරමට මේ ඡායාරූප වෙනස් කිරීමේ හැකියාව පොටෝශොප් වලට තියෙනවා.හැබැයි පහත දැක්වෙන්නේ ඒ වගේ පින්තූර සෙට් එකක් නෙමෙයි..හැබැයි මේ පින්තූර පොටෝශොප් වලින් හදනවාටත් වඩා ලස්සන සත්‍ය ඡායාරූප බව කිව යුතුයි..ඉතින් මෙයින් එක් දෙයක් ඔප්පු වෙනවා.ඒ තමයි ඡායාරූපයක් ගනිද්දී වේලාව,ස්ථානය හා නිවැරදි ඇසක් ඇත්නම් පොටෝශොප් වලට වඩා වැඩ දාන්න පුළුවන් කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනෑ………

රෙද්දක් වැනි මුහුදු රැල්ල

NPS 1

ගොඩනැගිලි දෙකක් මැදින් ගලන සවස් යාමය

NPS 2

දිය බිදු මත රැදුණු මතකයන්

NPS 3

වසන්ත සමය සහ සිසිර සමය

NPS 4

පාට දෙකක්

NPS 5

මියගිය මිනිසුන් වැනි සිසිල් වුනු ලාවා

NPS 6

අහසේ පාවෙන නෞකා

NPS 7

කලු සහ සුදු

NPS 8

බිතු සිතුවමක් ද? 

NPS 9

ලැව්ගින්නෙන් බේරාගත් මාර්ගය

NPS 10

ලැජ්ජාවෙන් මුහුණ වසා ගන්නා සූරියකාන්ත

NPS 11

දිදුළන්නේ ඔබයි

NPS 12

අවුරුද්දකට එක වතාවක් පමණක් සූරිය එළියෙන් ඇති වෙන දියඇළ්ල

NPS 13

පළිගු කැට වන් දිය දහරාව

NPS 14

විචිත්‍රවත් මිරිස් කරල

NPS 15

Share this post with your friends!