පිහිණුම් ශූර මයිකල් ෆෙල්ප්ස් ලොවම ඉදිරියේ හඬා වැටෙයි!

වසර 8කට පසුව ෆෙල්ප්ස්ව පරාජය කිරීමට ස්කූලින් සමත් වීම ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යයේ දැඩි කථාබහකට ලක් වුණා. ඒ කතා බහා අස්සේ වැඩි ම ඔලිම්පික් රන් පදක්කම් සංඛ්‍යාවක් දිනා වාර්තා පිහිට වූ අමෙරිකාවේ පිහිණුම් ශූර මයිකල් ෆෙල්ප්ස් ක්‍රීඩාවෙන් සමු ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඔහු මෙම තීරණය හදිසියේ ගත්තේ පරාජය දරාගත නොහැකි වීම නිසා යැයි සමහරුන් පවසනවා.

3735A67600000578-3739627-image-m-58_14711429637803735B65700000578-3739627-image-a-45_14711425587643735C1EA00000578-3739627-image-a-61_14711431035413735E03A00000578-3739627-image-m-100_147114518910437359FEB00000578-3739627-image-a-41_1471141447325

Share this post with your friends!