තරු වගේ පෙනෙන්නේ මොනවාද කියලා බලන්න ඇය ගුහාව ඇතුලට ගියා…ඇය දැකපු දේ නම් හරිම විස්මිතයි….බලලම ඉන්නකෝ………….

මෙම අරුම පුදුම ගුහාව පිහිටා ඇත්තේ නවසීලන්තයේය.මෙම ගුහාවේ උඩ කොටස නැරඹු විට ඔබ සිතන්නේ මේ ඇත්තේ කුඩා කුඩා තාරකාවන් බවය.ඒත් ඇත්තෙන්ම මේ සිටින්නේ රෑ බදුල්ලන්ය.රූකාරි හා අරුනයි ගුහාවන් හි එකතුවන් ලෙස මෙම වෙට්මෝ ගුහාව හඳුන්වාගත හැකිය.එරට මිනිසුන් සිට ඈත අතීතයේ සිටම මේ ගුහාව පිළිබඳ දැනුවත් අතර මේ වන විට මෙය දෙස් විදෙස් අතර ප්‍රසිද්ධියට පත්ව ඇත.කෙසේ වුවද එය සැබැවින්ම චමත්කාරජනක දසුනකි..

Share this post with your friends!