තම පුතුගේ පින්තූර පොටෝශෝප් මෘදුකාංගයක් භාවිතා කරලා වැඩ පෙන්නපු තාත්තා කෙනෙක් ගැන කියන්නයි යන්නේ…………

මෙම අපූරූ තාත්තා තමන් සතු පොටෝශොප් හැකියාව හා පීන්තූර සංචාලනය නිසි ලෙස මෙහෙයවා තම පුතු ගේ අපූරු ඡායාරූප කීපයක් නිමවීමට සමත් වෙලා තියෙනවා.ඡායාරූප ශිල්පියෙක් හා විද්‍යුත් කළා ශිල්පියෙක් වන මොහු නමින් ඒඩ්‍රියන් සොමෙලින්ග් නම් වනවා.කලාව ඉතා දිර්ඝ කාලයක් ඇසුරු කල පුද්ගලයෙක් වන මොහු තම පුතුගේ ඡායාරූප තමන්ගේ ඡායාරූප සමඟ සසදමින් අපූරු ඡායාරූප එකතුවක් එළි දක්වා තිබෙනවා.ඔබට මෙවැනි ඡායාරූප නිමවන අයුරු ඔහුගේ නිල වෙබ් අඩවියේ ඇති පාඩම් මාලා මිලට ගැනීම මගින් උගත හැකියි.

dad-photoshop-son-digital-manipulation-adrian-sommeling-4-5837ea51e849e__880-4

dad-photoshop-son-digital-manipulation-adrian-sommeling-8-5837ea5b4c6aa__880-3

dad-photoshop-son-digital-manipulation-adrian-sommeling-11-5837ea64efbeb__880-8

dad-photoshop-son-digital-manipulation-adrian-sommeling-13-5837ea691aff8__880-2

dad-photoshop-son-digital-manipulation-adrian-sommeling-14-5837ea6c11d19__880-9

dad-photoshop-son-digital-manipulation-adrian-sommeling-19-5837ea76f1222__880-1

dad-photoshop-son-digital-manipulation-adrian-sommeling-28-5837ea8f16ae3__880-7

dad-photoshop-son-digital-manipulation-adrian-sommeling-29-5837eaf114a76__880-5

dad-photoshop-son-digital-manipulation-adrian-sommeling-38-5837f18881509__880-6

Share this post with your friends!