ට්‍රම්ප්ට එරෙහිව නැගී සිටින බාර් එකක් ගැනයි මේ කියන්නේ…..

සමාන්‍යයෙන් බොන්නේ දේවල් අමතක කරන්නනේ….හැබැයි මේ කට්ටිය බොන්නේ..හැබැයි මේ අළුතින් විවෘත කල බාරය ලැබෙන ලාභය පරිත්‍යාග කරනවා..ඒ වෙන මොනවටවත් නෙවෙයි ට්‍රම්ප් වෙනුවෙන් නැගි සිටින්න…මෙහි හිමිකරු නමින් රවි ඩෙරොසි..ඔහු පවසන අන්දමට ට්‍රම්ප්ට විරුද්ධ වීමට වඩා මෙය සමාජ- සුභසාධනය උදෙසා සිදු කරන්නක්…ඒකත් මාරයි නේ?
image_1492567926_99052521

Share this post with your friends!