ගුගල් සමාගම හඳුන්වා දෙන නවතම ඇප් එක මගින් ඔබට හදිසි අවස්ථාවකදි ඔබේ ආදරණීයයන් සොයා ගැනීමට උදව් සලසා දෙනවා…..

අපේ ජිවිත වල අප කරදරයට පත් වු අවස්ථාවලදි අප සරණ පතන්නේ හා අප බලාපොරොත්තු වන්නේ අපගේ සමීපතමයන් හෝ ආදරණීයයන් ව හැකිතාක් ඉක්මනින් සම්බන්ධ කර ගැනීමටයි.නමුත් ස්වභාවික විපත් තත්වයකදි අප සිතනවාටත් වඩා ඉක්මනින් අප සමීපතමයින්ව සම්බන්ධ කරගන්නා ආකාරයක් ගුගල් සමාගම තම නවතම ඇප් එක මගින් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. මෙය නමින් “ට්‍රස්ටඩ් කන්ටැක්ට්ස්” යන නමින් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.මෙමගින් දුර සිටින තම නෑයින් හා සමීපතමයින් සිටින ස්ථානය එක ක්ලික් කිරීමක් මගින් පෙන්වා දෙනවා.මෙම ඇප් එක ඔබේ ජංගම දුරකථනයට බාගත කිරිමෙන් අනතුරුව ඔබට අවශ්‍ය දුරකථන අංක එයට ඇතුල් කල යුතුය.මෙමගින් ඒ අයට ඔබ සිටින ස්ථානය ඕනෑම වේලාවක සොයා ගත හැකිය.

google-app

Share this post with your friends!