ඔයාලා මෙච්චර කාලයක් නොදැන හිටි දෙයක් කියලා දෙන්නයි මේ හදන්නේ!!!

මෙම වයිරල් ඡායාරූප ලැබෙන්නේ එකතරා ආපන ශාලාවකින්..පීසා කැල්ලක් හොඳට කර කර ගා හැපෙන්නත් චීස් බේරි බේරී කන්නත් අවශ්‍ය ලෙස උණුසුම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මෙයින් දැනුවත් කරන්නේ!! මෙයට ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ ෆ්‍රයින්ග් පෑන් එකක්..
1.පෑන් එකේ මැදට වෙන්න සීතල වෙච්ච පීසා කැල්ල මඳ ගින්නේ තබා ගන්න..
2.මිනිත්තු දෙකක් පමණ හොඳින් පිස ගන්න…
3.පීසා කැබැල්ල වටේට වතුර බිංදු දෙකක් පමණ දමා ගන්න. ගින්දර හැකිතාක් අඩු කරගන්න.
4. දැන් පෑන් එක පියනකින් වසා චීස් ටික ජලයේ වාෂ්ප වලින් රත් වීමට ඉඩ හරින්න.
5..දැන් ඉතින් කාලම බලන්නකෝ රස කොහොමද කියලා..

240_F_159407228_v1wXh3bOYsb8QEez7klEHeO3JvNF3aho

Share this post with your friends!