ඔබේ ආයතන ප්‍රධානියා ඔබ වෙනුවෙන් කල යුතු දෙයක් ගැන සඳහන් කිරීමටයි යන්නේ…..

ඇත්තටම ඔබේ බොස් ඔබට සේවා කාලය අතර තුරදි ඔබට කෙටි නින්දක් ලබා දිය යුතුයි..එය ඔබේ කාර්යක්ෂමතාවයේ වේගය නිසි ලෙස පවත්වා ගෙන යෑමට අත්‍යාවශ්‍ය කාරණයක් බව විද්‍යාඟයින් අවධාරණය කරයි..

Studio-shot-of-young-woman-working

මෙවැනි කාලයක් සේවකයාට ලබා නොදීම නිසා සේවකයාට තම කාර්ය එපා වීමට හෝ අසනීප තත්වයන් පවා ඇති වීමට හේතු වන බව මේ වන විට අවධාරනය කරමින් පවතිනවා.කෙටි නින්ද ඔබේ බලය ශක්තිය රැඳවීමට ද උපකාරයක් වන බව පැවසිය යුතුයි.ඔබේ ස්නායු පද්ධතියට හා ඔබේ මුළු සිරුරටම හිතකර වන කෙටි නින්ද ඔබ ලබා ගත යුතුම දෙයක් බව පැවසිය යුතුය..මෙය එක්සත් රාජධානියේ සේවකයින් අලලා සිදු කල පරික්ෂන වලින් අනාවරණය කරගත් දෙයකි..

Why-your-boss-should-let-you-have-an-afternoon-nap-today

Share this post with your friends!