අවුරුදු 20ක මේ තරුණියගේ අවසන් කැමැත්ත ඒ අයුරින්ම සිදුවෙලා….

අස්ථිමය පිළිකාවකින් යුත් අවුරුදු 20ක් වයස තරුණියක් හදවත උණුසුම් කරන ආයාචනයක් තමා මියැදීමට ප්‍රථම තමා වෙනුවෙන් ඉෂ්ඨ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියා..මෙයාගේ නම් රේසීන් ප්‍රේගුන්ටා..මෙයා වාසය කලේ.. දරුණු පිළිකාමය තත්වයක් සමඟ සටන් වැද ඇය ඉකුත් සතියකදී හදිසියේම ජීවිතයෙන් සමුගත්තාය..ඇය තමාගේ මරණය ඉක්මනින්ම සිදුවන බව දැන සිටි නිසාදෝ හංගේරියාවේ තම අවසාන කටයුතු සුදානම් කලා.ඇයට අවශ්‍ය වුයේ ලස්සන මරණයක්..මේ නිසාම අනර්ඝ මිනී පෙට්ටියක් සුදු ඇඳුමින්, සුදු මල් වඩමකින් හා අලංකාර වේෂාලංකරණයන්ද භාවිතා කොට තිබුනා..ඇය තම අවමංගල්‍ය කටයුතු සිදුවිය යුතු ආකාරය කලින්ම නිර්ණය කොට තිබුනේ..ඇයට එයට සියළුම උදව් උපකාර දුකේදී හා සැපේදී තමන් ළඟ සිටි පවුලේ අයගෙන් ලැබුනා.

17952545_1808153982846047_6109062209671677276_n-1

17992262_1808154542845991_1401883598382493187_nrac1

Share this post with your friends!