අවුරුදු අටේ දරුවාගේ මැජික් වැඩ ගැන නම් කියලා වැඩක් නෑ………

මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ බ්‍රිටේනියා ගොට් ටැලන්ට් 2017 කියන කොටසේ..මේ අවුරුදු අටේ මැජික් කාරිය නිසා හැමෝම ඉන්නේ අතිශය පුදුමයට පත්වෙලා ඉන්නේ..විනිවිද පෙනෙන ටී-ෂර්ටයක් කළු ටි-ෂර්ටයක් කරන ආකාරයම ඉතා පුදුමාකාරයි..ඉසි සිම්ප්සන් නම් ඇය ඉතා දක්ෂ මැජික් ශිල්පිනියක්ය යන්න පැවසීමට අත්‍යවශ්‍යමය..මන්ද ඇගේ මැජික් දර්ශන ඒ තරමටම සිත් ගන්නා සුළු හා විස්මිත වන බැවිනි.ඔබ මෙය නැරඹු පසු ඔබට මා කියනා දෙය වැටහේවි..

Share this post with your friends!