සමාජයේ ගැවසෙන විටදි ඔබ මෙම කාරණා සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතුයි…….

අද වන විට සිටින්නේ පුදුමාකාර හැසිරිම් සහිත කපටි මිනිසූන්…ඉතින් කුරිරු සමාජයක ජීවත් වෙද්දි අපට බලපෑ හැකි කරුණු පිළිබඳ අප අපගේ අවධානය යොමු කල යුතුයි.දෙපැත්ත පෙනෙන විදුරු කියන්නේ බොහොම භායානක කාරණයක්…මේවා විවේක ශාලාවන් වල,ඇඳුම් මාරු කරන ස්ථාන වල,හෝටල් කාමර වල පවා රහසිගතව තිබෙන්නට පුළුවන්…මෙයින් හුදෙක්ම ඔබේ පෞද්ගලිකත්වයට බලපෑම් හා තර්ජනයන් එල්ල කරයි..ඉතින් මේ වගේ දෙයක් සිදුවෙලා නම් හෝ මෙහෙම කණ්ණාඩියක් තියෙනවා කියලා දැනගන්න පොඩි ක්‍රමයක් තියෙනවා.ඔබ කල යුත්තේ ඔබේ ඇඟිල්ල දිගු කොට නියපොත්ත කණ්ණාඩියේ ගැවීමයි..එවිට එම ඇඟිල්ල හා කණ්ණාඩියෙන් පරාවර්තිත ඇඟිල්ල අතර පරතරයක් ඇති නම් එයින් පැහැදිලි වන්නේ එය නිරවුල් කණ්ණාඩියක් බවයි.නමුත් ඇඟිල්ල අතර පරතරයක් නොපවතී නම් එය අනිවාර්යයෙන්ම දෙපැත්ත ඇති කණ්ණාඩියකි.ඔබේ සැලකිල්ල යොමු කල යුතු වන්නේ එවිටයි.

two-way-glass-mirror

Share this post with your friends!