22 හැවිරිදි කාන්තාවක් 86 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකුට දෙන අමතක නොවෙන තැග්ග….

ඇය නමින් එලි වෝකර්..ඇ‍ය විශ්‍රාම ලත් එඩ්වින් හෝල්මේස්ට තමා සමඟ රාත්‍රී භෝජනයක් ලබා ගැනීමට ආරාධනා කරනවා. 86 හැවිරිදි එඩ්වින් නැමැති මෙම පුද්ගලයා ඉතා වයස්ගත අතර බොහෝ විට පසුවන්නේ හුදකලාවයි..ඔහු ඉතා පිළිවෙලට හා ලස්සනට මෙම ආරාධනය පිලිගෙන පැමිනෙන විට 22 හැවිරිදි එලිගේ දෙනෙතට කඳුළු ගොඩ ගැසුනා. මේ වගේ මනුශ්‍යයින් ලෝකේ ඉන්නවානම් කොච්චර දෙයක්ද?

date-night-1

date-night-2

date-night-3

Share this post with your friends!