පුලුවන් නම් හොයන්න බලන්න! මේක නම් ඇත්තටම හොඳම උත්තරයක් තමයි……

මේක විසඳන්න පුළුවන් විස්මයජනක ප්‍රහේලිකාවක්..රාමුවෙන් පිට පැනලා හිතුවොත් විසඳගන්න අමාරු වෙන්නේ නෑ. දැනටමත් අතහැරලද ? එහෙම කරන්න එපා..උත්සාහා කරලා බලන්න.. මේවා සමාන්‍ය අංක..සමහරක් විට ඔබ බලන කෝණයේ වෙන්න පුළුවන් අවුල තියෙන්නේ! ඔයාලා මොකද හිතන්නේ! ඔයාලට දැනෙන දේ කියන්න බලන්න….

parking-car-riddle

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
car-riddle

Share this post with your friends!