මේ යුවළගේ විවාහා මංගල්‍යය සිද්ධ වෙන්නේ කොහේද කියලා බලන්න……

මේ විවාහා මංගල්‍යය පැවැත්වෙන්නේ පොළව මට්ටමට වඩා අඩි 17,000ක් උසකින්..එවරස්ට් කන්දේ පසෙක තමයි මෙම විවාහය සිද්ධවෙන්නේ..මෙම ස්ථානය මෙම යුවළට යෝජනා කොට තිබෙන්නේ මෙයාලාගේ ඡායාරූප ශිල්පියා විසින්..අවුරුදු 35ක් වයස ජේම්ස් හා වයස 32ක් වයස ඇෂ්ලීයි කැලිෆෝනියාවේ ඉඳලා කොච්චර දුරක් ඇවිත්ද එයලාගේ විවාහා උත්සවය ගන්න..මේ දෙන්නා මේකට අවුරුද්දක් තිස්සේ ඉඳන් තමයි ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ..එවරස්ට් නගිනවා කියන්න්නේ ලේසි පහසු දෙයක්ද..මේ ඡායාරූප මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා කළඹමින් පැතිරි යනවා..

ccp-1342

ccp-1411

ccp-1460

ccp-1504

ccp-1587

ccp-1836

ccp-1976

everest-wedding-1

everest-wedding-2

Share this post with your friends!