ළඟ එන නත්තලට ග්‍රීන්ච් පොප්කෝර්න් හදා ගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි….

චිත්‍රපටියක් නිවසේ සිට නරඹන වේලාවක ග්‍රීන්ච් පොප්කෝර්න් ටිකක රස බලන්න ලැබුනා නම් කියලා වැඩක් නෑ කියලා ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද? මෙන්න එහෙනම් ග්‍රීන්ච් පොප්කෝර්න් සාදා ගන්නා ආකාරය

සෑදීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

පොප්කෝර්න් කෝප්ප 10ක්
ලුණු
බටර් මේස හැඳි තුනක්
මාර්ච්මිලෝ කුඩා කැබලි කෝප්ප තුනක ප්‍රමාණය
කහ සහ නිල් යන ආහාර වර්ණකාරක
කෝප්ප භාගයක කුඩා මාර්ච්මිලෝ කැබලි
එම් සහ එම් කැන්ඩි- රතු

සාදන අයුරු
කෝප්ප 10ක පොප්කෝර්න් පොතු ඉවත් කර අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කර මයික්‍රොවේව් බඳුනක හෝ පොප්කෝර්න් මැෂිමක ආධාරයෙන් පිපීමට සලස්වන්න.ඉන් පසු එයට අවශ්‍ය පමණට ලුණු ඉස ගන්න.

grinch-pop2

මාර්ච්මිලෝ මිශ්‍රණය සාදා ගන්නා අයුරු
බටර් මේස හැඳි තුන මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සෝස් පෑනයක දිය කරගන්න.ඉන් පසු මාර්ච්මිලෝ කෝප්ප තුනද එයට එකතු කරගන්න.මාර්ච්මිලෝ ද දිය වන තුරු හොඳින් හැඳි ගා ගන්න.පිසීම අවසන් කොට කහ පාට ආහාර වර්ණකාරක එකතු කරගන්න.එය දිප්තීමත් කහ පැහැයට හැරෙන තුරු හොඳින් කලවම් කරන්න.ඉන් පසු නිල් වර්ණකාරකයෙන් මදක් එකතු කරන්න.

grinch-pop3

grinch-pop4

grinch-pop5

ඉන් පසු මෙම සාදාගත් මිශ්‍රණය පොප්කෝර්න් සමඟ මුසු කරන්න.කුකීස් කඩදාසියකට මෙම පොප්කෝර්න් මිශ්‍රණය එකතු කොට එයට උඩින් මිශ්‍ර නොවන ලෙස ඉතුරු කෝප්ප අඩක තිබෙන මාර්ච්මිලෝ කැබලි උඩින් ඉස ගන්න.එයට කැන්ඩිද උඩින් එකතු කරගන්න.

grinch-pop6

grinch-pop7

දැන් ඔබට ඉතිරි වි තිබෙන්නේ රස බැලීමට පමණයි.

Share this post with your friends!