හෙට ලොව තාක්ෂණය ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ!

ද්‍රෝන යානා වලින් දැන් කෑම වර්ග ඩිලිවර් කරන්නයි හදන්නේ! ඇත්තෙන්ම අපේ තාක්ෂණය කෙතරම් දියුණු තත්වයකද පවතින්නේ! බඩගින්නේ ඉන්න පාරිභෝගිකයන්ට මෙහෙම සේවාවක් ගැන සඳහන් කරාම හිතට මහත් සතුටක් දැනෙන බව නිසැකයි!තාම මෙය පරික්ෂණ මට්ටමේ පවතින්නේ! මෙයට මුලසුන අරන් තියෙන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාව..ඒකත් මාරයි නේද….

Share this post with your friends!