හිමිකම් නොපෑ හිමිකරුවන්ට සධාරණයක්………

ඔබ ක්වාලා ලම්පූර් හි මලයාසියාවේ ගමන් ගත් මගියෙකු වි ඔබට හිමිකම් නොපෑ භාණ්ඩ පිළිබඳ අදහස අතෑරගැනීමට සිදුවීද? මෙන්න එවැනි බොයින් වර්ගයේ 747-200 නැමැති හිමිකම් නොපෑ භාණ්ඩ ප්රවාහනය කරන යානා 3ක් අනාවරණය කර ගැනීමට මලයාසියානු ගුවන් තොටුපලවල් බලධාරීන් සමත්කම් පා තිබෙනවා.ඔවුන් මෙය ඉතා පැහැදිලි ඉංග්රීසි අක්ෂරයෙන් යුක්ත දැන්වීමක් ලෙස පුවත්පතක අනාවරනය කර තිබෙනවා. එහි සඳහන් පරිදි මෙම භාණ්ඩ විකුනා දැමීමට පෙර මෙහි හිමිකම් නොපෑ භාණ්ඩ හිමිකරුවන්ට ඉදිරිපත් වීමට කියා පල කර තිබෙනවා.747-200එෆ් නැමැති මෙම යානා වසරකටත් වඩා වැඩි කාලයක් යම් අර්බුදකාරි තත්වයකට මුහුනදී තිබෙන අතර මෙවැනි බොයින් වර්ගයේ යානා 1990සිට නිෂ්පාදනය නොකෙරුනු අතර ඒ වෙනුවට මගී ප්රවාහන යානා වන එයාර්බස් 380 හා 777 වැනි යානා යොදා ගනු ලැබුවා. නමුත් මේ ඉතිරිව තිබෙන භාණ්ඩ ප්රවාහන යානා තවමත් ගුවන් ගත කොට ප්රවාහනයේ යෙදෙන මුත් මෙහි කල්පැවැතිම හා නඩත්තු කිරීම වෙනුවෙන් විශාල අවධානයක් යොමු කිරීමට සිදුව ඇත.මෙය ධාවන පථයේ වැඩිකල් තබා නොහොස් විකිනිමට යන නිසා ඔබ මෙහි හිමිකාරිත්වයක් උසුලයි නම් මෙම යානා ඉවත් කිරීමට පෙර ඔබේ හිමිකම සඳහා ඉදිරිපත් වන්න.

Airplane! 747-200

Airplane! 747-200

Share this post with your friends!