හිතේ බලය කොච්චර නම් ශක්තිමත්ද කියලා පෙන්වා දෙන මිනිසුන්10 දෙනෙක් ගැන කියන්නයි මේ යන්නේ….

නත්තල උදාවෙන්න තියෙන්නේ තවත් බොහොම ටික කාලයයි.2017 අවුරුද්ද අළුත් සිතුම් පැතුම් පොදි බැදගත්ත අවුරුද්දක් කිව්වොත් නිවැරදියි.එමෙන්ම සමහරක් අය වැරදි පුරුදු අතාරින හොඳ පුරුදු පුරුදු කරන අවුරුද්දක්…තවත් අය අළුත් දේවල් ඉගෙනගන්න අවුරුද්දක්..තවත් සමහරක් අය දිනෙන් දින සිදුවන තරබාරුව වලක්වගන්න කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථාන කරා යොමුවන කාලයක් වන්නත් පුළුවන්.මෙහි පහත දැක්වෙන පීන්තූර පෙර සහ පසු වශයෙන් වර්ග කොට හුවා දක්වන්න පුළුවන්.මේ පෙන්වන්නේ ශරීරයේ බර අඩු කරගන්න මිනිසුන් කොට්ඨාශයක් යෙදු ශක්තියක ප්‍රතිඵලයි.හිතේ හයියෙන් කරන්න බැරි දෙයක් නැති බව මේ පින්තූර දුටු විට ඔබට වැටහේවි.

before-after-1

before-after-2

before-after-3

before-after-4

before-after-5

before-after-weight-loss-20-584ea86879830__700

before-after-weight-loss-46-584fce6c95811__700

before-after-weight-loss-70-585106e60a948__700-1

before-after-weight-loss-70-585106e60a948__700

before-after-weight-loss-99-58515a6ba0cc1__700

Share this post with your friends!