හැදුනුම්පත් කාඩයේ සඳහන් වු වසර අනුව මේ සිටින්නේ ලොව වයස්ගතම පුද්ගලයා…..කියවලම බලන්නකෝ……

එම්බාහ් ගෝතෝ යන ඉන්දුනිසියානු පුද්ගලයා මේ වන විට සියල්ලන්ගේම කථා බහට ලක් වන්න පටන් අරගෙන තිබෙනවා..මොහු හැදි වැඩි ඇත්තේ ඉන්දුනිසියාවේමය..මොහු මේ වන විට ලොව සිටින වයස්ගතම පුද්ගලයා බවට ලිඛිතමය කරුණු වලින් අනාවරණය වි තිබෙනවා.මොහු ඉපිද ඇත්තේ 1870 දෙසැම්බර් 31 වනදා.මේ වන විට මොහුගේ වයස අවුරුදු 146ක් පමණ වනවා.දැන් ඔහු සිටින්නේ මි මුණුබුරන් සමඟ.ඔහු පළමු වන ලෝක යුධ සමයේ සිටම විශේෂ අත්දැකිම් වලට මුහුණ දුන්නෙක්..ඔහුට ඔහු උපන් වර්ෂය පිළිබඳ හරි හැටි මතකයක් නැහැ.ඔහුට දැන් අවශ්‍යව ඇත්තේ මිය යාමටයි ඒ සඳහා ඔහු වයස අවුරුදු 122 සිටම ලෑස්ති වි සිටියත් තවම මරණය නම් ඔහු සොයාගෙන ඇවිදින් නැහැ..

Mbah-Gotho-Worlds-Oldest-Person-2

Mbah-Gotho-Worlds-Oldest-Person-3

Mbah-Gotho-Worlds-Oldest-Person-4

Mbah-Gotho-Worlds-Oldest-Person

Share this post with your friends!