හැඩකාර ලස්සන තෑගි ඇසිරීමේ ක්‍රම 5ක් මෙන්න……………..

නත්තල ලඟා වෙනවා කියන්නේ තෑගි දෙන්න සැරසෙන්න ඕන කාලය ලං වෙලා කියන එකනේ….ඉතින් අපි ගන්න වටිනා කියන මේ තෑගි රැපින් කොළ භාවිතා කරලා ලස්සනට ඔතලා දෙන්නත් ඕනනේ…නමුත් සමහරක් අයට තෑග්ගක් ලස්සනට රැපින් කරලා ගන්නේ කොහොමද කියන දේ පිලිබඳ නිසි අවබෝධයක් නෑ..ඉතින් මේ පවසන ක්‍රම පිළිබඳ හොඳින් දැනගත්තොත් ඔබටත් ලස්සනට තෑග්ගක් රැපින් කරන විදිය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්….

1.පරණ කඩදාසි බෑගයන්ට වඩා ලස්සන සරල අලංකාර බෑග් එකක් නිර්මානය කර ගන්න.

gift-1

2.පරණ සිලි බෑගයන් වුවත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්

gift-2

3.සිහින් කෙඳි මඟින් සමාන්‍ය රැපින් කඩදාසියක් මෙසේ අලංකාර කර ගැනීමටත් පුළුවන්.

gift-3

4.පරණ ඝන කමිස භාවිතා කරමින් ඔබ ලබා දෙන තෑග්ග තවත් පුදුමාකාර තෑග්ගක් කල හැකියි.

gift-4

5.එමෙන්ම ඕනෑම ෆැබ්‍රික් වර්ගයක් වුවද භාවිතා කල හැකියි.

gift-5

Share this post with your friends!