හදවත කැළඹන සිද්ධියක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ..කියවලම බලන්න..

කුණාටුවක් කියන්නේ ඇත්තෙන්ම හදවත බිය ගන්වන සුළු දෙයක් කියලා අමුතුවෙන් කියන්න ඕනෑ නෑනේ..මේ කුණාටුවේ නම ඉර්මා..මෙය දරුණු විනාශකාරි කුණාටු ගණයට අයත් වන්නක් කිව්වත් එහි වැරැද්දක් නෑ.බ්‍රිතාන්‍යයේ බාර්බියුඩාහි තමයි මෙම කුණාටුව සිදුව තිබෙන්නේ.මිලියන ගණනක මිනිසුන්ට නිවාස,ජලය, විදුලිය , දුරකථන මාර්ග නැතිවුනා..දහ දෙනෙක් ජිවිතක්ෂයට පත්වුනා.මෙය කෙතරම් දරුණුද යන්න ඔබට මෙම රූප නැරඹු පසු වැටහේවි.

59b245a56a92a_QanGg9z__880

hurricane-irma-photos-11-59b23e2f44e63__880

hurricane-irma-photos-20-59b23e4fa0f80__880

hurricane-irma-photos-24-59b23e5cbfcc3__880

hurricane-irma-photos-31-59b249fcbe232__880

hurricane-irma-photos-54-59b24d91e8b5a__880

hurricane-irma-photos-101-59b2802b55a34__880

hurricane-irma-photos-102-59b28177922e9__880

hurricane-irma-photos-103-59b2829e14424__880 (1)

hurricane-irma-photos-103-59b2829e14424__880

hurricane-irma-photos-107-59b28c7ee6597__880

Share this post with your friends!