සෙල්ලම් කාරයකින් කල හැකි දෙයක්…. අන්තිම පින්තූරය ඔබව මවිත කරයි…..

අධිකාරලත් අවුඩි ඡායාරූප ශිල්පියෙකු වන ෆෙලික්ස් ෆර්ඩිනැන්ස් නවතම අවුඩි ස්පොර්ට්ස් ආර් 8 කාරයේ ඡායාරූප නිකුත් කර තිබුනා..මෙය නිසි ලෙස බැලුවොත් මෙහි යම් අමුත්තක් ඇති බව ඔබට පෙනේවි.සැබැවින්ම ඔහු සිදුකර ඇත්තේ ඩොලර් 1 60 000 වන මෙම රථයේ අනුරුවක් (ඩොලර් 40) යොදා ගෙන සිදු කර තිබීමයි.මෙහි ඇති විශේෂත්වය නම් පොටෝශොප් මෘදුකාංගය භාවිතා නොකර ආලෝකය හා කැමරා දෘෂ්‍ය ප්‍රයෝග භාවිතා කරමින් මෙම ඡායාරූප ගැනීමයි.කථාවක් තියෙනවනේ ඇසට පෙනෙන සෑම සෑම දෙයක්ම සත්‍ය නෙවෙයි කියලා.

audi-4

audi-5

audi-6

audi-7

audi-1

audi-2

audi-3

audi

Share this post with your friends!