සෙරීනා විලියම්ස් මේ මොකක්ද මේ කරලා තියෙන්නේ?

ලෝකය පුරාම ප්‍රසිද්ධ ටෙනිස් ශූරියක් තමයි සෙරීනා විලියම්ස් කියලා කියන්නේ!මැය ඉතා හූරුබුහුටි වගේම ඉතා ඉක්මනින් මව් පදවියත් දැරීමට සුදානමින් තමයි ඇය පසු වන්නේ!ඉතින් අළුත් අමුත්තාගේ පැමිණීම සමරන්න ඇය අළුත්ම ක්‍රමයක් අනුගමනය කරලා තියෙනවා. ඇය මේ සඳහා යට ඇඳුම් හා චේන් මාල පමණක් ඇඳගෙන මෙසේ නිරූපනය කොට තිබෙනවා.මේවා තරමක් දෙනා ප්‍රසාදයට පත් කල ඡායාරූප පෙළක් වුවත් තවත් දෙනා මේ සම්බන්ධව අප්‍රසාදිව කථා කොට තිබෙනවා.ඔබත් මෙය නරඹාම බලන්නකෝ…..

serena-williams-pregnant-photography-vanity-fair-2

serena-williams-pregnant-photography-vanity-fair-3

serena-williams-pregnant-photography-vanity-fair-4

serena-williams-pregnant-photography-vanity-fair-5

serena-williams-pregnant-photography-vanity-fair-6

Share this post with your friends!