වොඩ්කා අධිකව පානය කිරීම නිසා මරුමුවට පත් වුවයි නිගමනය කල මිනිසෙකු මෝචරියේ දි නැගිටලා…………මාරයි නේ………….

වොඩ්කා විශාල ප්‍රමාණයක් භාවිතා කිරීම නිසා මෙහි සඳහන් පුද්ගලයාට හෘදයාබාධයක් වැළඳි තිබුණි.ඔහු අප්‍රාණිකව රෝහලට රැගෙන ඒමෙන් පසු ඔහු මිය ගොස් ඇති බවට ප්‍රකාශ කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහුව මෝචරියට යවන ලඳි. එහිදි ඔහුට නැවත ප්‍රාණය ලැබී නැගිට ඇත.වයස අවුරුදු 25ක් පමණ වන මොහු නමින් කමිල්ය.මෝචරිය භාර ආරක්ෂක නිළධාරියට ඇසුණු කලබලකාරි ශබ්දය නිසා මොහු ජීවත් වන බව දැක ගැනීමට ලැබුණි.ඇඳුම් රහිතව මෝචරියේ වැතිර සිටි මොහු බ්ලැන්කට්ටුවක් ඉල්ලා සිටියේය..පසුව වෛද්‍යවරුන්ගේ පරික්ෂණ වලට භාජනය වීමෙන් අනතුරුව නැවත සිය පවුලේ අය සමඟ එක්වීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව සැලසිණි.

vodka-man-1

vodka-man-2

Share this post with your friends!