වියට්නාමයේ තිබෙන පුදුම හිතෙන ඔංචිල්ලා……….

ඔංචිල්ලාවේ පැද්දෙමින් විනෝද වෙන්නට මිනිසුන්ට කාලයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ…මේවා වියට්නාමයට ආවේණික ඔංචිල්ලා…ඇත්තටම අපි පදින ඔංචිල්ලා වලට වඩා මේවා විශේෂයි නේද? ඔයාලම බලන්නකෝ මම කියන්නේ බොරුද කියලා..

Share this post with your friends!