විද්‍යානුකූලව බොහෝ දේවල් පිළිබඳ චෝදනාත්මක ස්වරුපයෙන් කථා කිරීම කෙනෙකුගේ මනසට හා ශරීරය යන දෙකටම බලපෑම් එල්ල කිරීම හා පුර්ණ කාලීන ආබාධ කරයි…

ඔබේ මනස ව්‍යාකූල වු විට ඔබ සංවේදි වු විට එය ඔබේ පපුවට මෙන්ම ශරීරයටද දැනෙයි.නමුත් ඔබ නිරන්තරව සියළු දේ දෙස චෝදනාත්මක හෝ දෝෂාරෝපන අයුරෙන් බලන විට එය මගින් ඔබේ මනසට හා සිරුරට පුර්ණ කාලින බලපෑම් මෙන්ම හානි ඇති කරයි.එනිසා නිතරම මනස ව්‍යාකූල හා ධනාත්මක සිතුවිලි වලින් තොර කරයි.නුවණැති සිතුවිලි වලින් තොර කරයි.ඔබේ ප්‍රතිශක්තිකරන පද්ධතියටද මෙය තුලින් බලපෑම් එල්ල කර හැකි බවට මේ වන විට විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරගෙන ඇත.කොටිසෝල් යන ද්‍රාවණය ඉක්මන් කෝපාවිශ්ඨ භාවයේදි මොළයෙන් නිකුත් වන අතර එමගින් අධි රුධිර පීඩනය හා දියවැඩියා තත්වයන්ට ගොදුරු වීමේ අවධානමක් පවති.ඔබ මෙහිදි සිදු කල යුත්තේ හා විද්‍යාඟයින් පවසන්නේ හැකිතාක් ධනාත්මක සිතුවිලි වලින් පෝෂණය වන ලෙසයි. නිතරම මනස සමකාමිව තබාගන්න..ප්‍රශ්නයකදි එය ඇති වීමට හේතුව හා කලහාකාරි නොවි එයින් අත් මිදීමට මඟක් සොයන්න.ධනාත්මක සිතුවිලි ඔබේ මනස පමණක් නොව ඔබේ මුළු සිරුරම නිරෝගීව තබයි.

brain-1

Share this post with your friends!