වැස්සේදී පරිස්සමින් වාහන එලවිය යුතුයි කියන්නේ මෙන්න මේ හින්දා….

වැස්සක් වැස්සට පස්සේ මාවත්වල ලිස්සන සුළු ස්වභාවය අධිකයි..ඒ නිසා වාහන පැදවීමේදි එය සිදුකල යුතු වන්නේ ඉතාමත් ප්‍රවේසම් සහගතවයි..ඒ බව මොනවට විදහාපාන විඩීයෝවක් මෑතකදී විඩියෝ ගත කරනු ලැබු දර්ශනයක් තමයි මේ ඉහත දැක්වෙන්නේ!නොසැලකිලිමත්කම සහ වැස්සේ කිසිදු ගණනක් නැතිව ගමන් කිරිම නිසා දකුණු කොරියාවේදී මෙම භායානක අනතුර සිදුවුනා.මේ නිසා ජීවිත දෙකක් අහිමි වු අතර 16 දෙනෙකුට තුවාල සිදුවුනා.එම සිද්ධිය ඔබේ ඇසින්ම නරඹන්න..

Share this post with your friends!