වලහෙක්ට බඩගිනි හැදුනම අතිශය භායානක බව ඔබ දන්නවාද ? දන්නේ නැත්නම් මේක බලන්න…

බෙයිජින්ග් වල ඉන්න කැලෑ වලහෙකු වටා තමයි මේ සිද්ධිය ගෙතෙන්නේ! ජාතික සත්ව උද්‍යාන වල වෙසෙන කැලෑ සතුන්ට ආහාර දීම සමාන්‍යයෙන් තහනම්..එක්තරා කාරයක නැගි පිරිසක් මෙම උද්‍යානය නරඹමින් සිටින අතරවාරයේ මේ වලහාට මුණ ගැසෙනවා වැඩේ කියන්නේ මේ වලහා මේ කාර් එකට යන්න දෙන්නේ නෑ….ඒ මොකද කියනවානම් බඩගින්නේ ඉන්න තමාට මේ කවුරුන් හෝ කෙනෙකු ආහාර දිය යුතුයි කියන දැඩි මතයේ මේ වලහා ඉන්න නිසා.මේ විඩීයෝව මේ වන විට අන්තර්ජාලය කැලඹීමට සමත් වෙලා කිව්වොත් නිවැරදියි..චිනයේ සිදුවු මේ සිදුවීම මේ වන විටත් බොහෝ දෙනාගේ විශේෂ අවධානයට ලක් වෙලා කිව්වොත් නිවැරදියි..ඔයාලම බලන්නකෝ මේ සිද්ධිය මොන වගේද කියලා.

Share this post with your friends!