වයස අවුරුදු 80 වියැති සීයා නීරූපන ශිල්පියෙකු වීමට ගොස් සිදුවන්නේ කුමක්ද බලන්න…………………..

මොහු චීනයේ සීයා කෙනෙකි..වැන්ග් ඩෙසුන් වන මොහුගේ වයස අවුරුදු 80ක් පමණ වනවා.ඔහු තම පළමුවන නිරූපන කාර්ය භාර ධූරයම මහත් කථා බහට ලක්ව ඇති බව ආරංචි මාර්ග වලින් හෙලිවි තිබෙනවා.කෙසේ වුවද ඔහුගේ දේහ විලාශය ඔහු චීනයේ සරාගීතම සීයා ද වනවා.චිනයේ විලාසිතා සතිය සඳහා ද ඔහු ව නිරූපනය වු අතර ඔහු පවසන පරිදි මෙම ක්ෂේත්‍රය සඳහා වයස් සීමාවක් බල නොපාන බවද කැපවීම හා උනන්දුව මත පදනම් වුවක් බවද වැඩි දුරටත් සඳහන් කරනවා.ඔහු දිනකට පැය තුනක් ව්‍යායාම කොට තම පෙනුම පවත්වා ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් ඔහු පවසා තිබුනා.

80-yrs-1

80-yrs-2

80-yrs-3

80-yrs-4

80-yrs-5

80-yrs-6

Share this post with your friends!