ලෝකේ වටේ යන මේ නිර්මාණකරුවා කරන මේ අමුතුම වැඩේ මොකක්ද කියලා බලන්න…

බර්ක් ආමර්ගන් තමයි මේ කලාකාරයාගේ නම..තමන්ගේම හැකියාවෙන් තම දක්ෂතා ඔප් නංවා ගත් මෙම කලාකරුවාගේ වයස තාම අවුරුදු 22යි.මෙයා තුර්කියේ සිට පැමිණෙන සංචාරකයෙක්..මෙයා කෝපි පානය කරන කප් කවර යොදාගෙන හරි අමුතු වැඩක් කරනවා.මෙයා තැනක් සංචාරය කිරීමට පෙර එය තමා විසින්ම නිර්මාණය කොට බලනවා.මේ සියළුම කටු සටහන් චිත්‍ර අදින්නේ මාවත් වල ඉඳගෙනමයි.ඒකත් අර කෝපි පානය කරන කවර වල.ඔහුට තියෙන්නේ සිමීත කාලයක් වගේම සිමීත සම්පත් ප්‍රමාණයක්..ඒත් තමන් ලබන මෙම අත්දැකීමට මේවා ඇඳීම අතිශය අත්‍යාවශ්‍ය දෙයක් ලෙස තමයි මෙයාලා සලකන්නේ!මෙයා මෙයාගේ නිර්මාණ වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වලින් තමයි මෙයා සංචාරය සඳහා මුදල් උපයාගන්නේ…ඒ වගේම තවත් මුදල් කොටසක් තුර්කියේ අතහැර දමනු ලැබු පූසන් හා බල්ලන් වෙනුවෙන් වැය කරනවා.පුදුම මිනිස්සු නේද?

Amsterdam-Van-Gogh-Portrait-59731e02d87a1-jpeg__880

Artist-travels-the-world-and-uses-paper-coffee-cups-as-his-canvas-to-reflect-what-he-sees-59759d5ee03fd__880

Artist-travels-the-world-and-uses-paper-coffee-cups-as-his-canvas-to-reflect-what-he-sees-59759d58bce9f__880

Artist-travels-the-world-and-uses-paper-coffee-cups-as-his-canvas-to-reflect-what-he-sees-59759d639c09a__880

Artist-travels-the-world-and-uses-paper-coffee-cups-as-his-canvas-to-reflect-what-he-sees-59759d6178869__880

Cologne-Cologne-Cathedral-59731cd88c841-jpeg__880

Paris-Eiffel-Tower-597319f10a37f-jpeg__880

Pisa-Leaning-Tower-of-Pisa-59731a3f5ed69-jpeg__880

Prague-John-Lennon-Portrait-59731f8702cf9-jpeg__880

Share this post with your friends!