ලෝකේ වටේම ගියපු කාන්තාවගේ වයස අවුරුදු 27 යි….මරු නේ……..

පුද්ගලයෙක් රටවල් 50කට හෝ රටවල් 100කට ගොස් ඇතැයි යම් අයෙක් පැවසුවොත් අප තරමක් පුදුමයට පත් වෙනවානේ…..ඒත් කෙනෙක් ලෝකේ තියන සියළුම රටවල් වලට ගොස් ඇති බව ඔබ දැනගතහොත් කෙලෙසට තියේවිද?කැසෙන්ඩ්‍රා ඩි පිකොල් යන මේ 27 හැවිරිදි තරුණිය ලෝකයේ රටවල් 196ම ඉතා වේගවත්ව සංචාරය කොට නිමා කරනු ලැබු පළමුවෙනී කාන්තාව බවට පත්වෙනවා.සංචාරය හරහා සාමය රැගෙන යාම අරමුණු කරගත් ඇයගේ මෙම ගමන පටන්ගෙන ඇත්තේ 2015 වසරේ ජුලී මාසයේ සිටයි.ගවේෂණ 196 වශයෙන් ඇය මෙය නම් කොට තිබෙනවා.ඇයගේ මෙම සිඝ්‍ර චාරිකාව ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑමය තුල ඇතුලත් කර ඇති අත්‍ර ඇය ගිනස් වර්තා පොතටද එකතු වුනා.

27-1

27-2

27-3

27-4

27-5

27-6

27-7

27-8

27-9

27-10

27-11

27-12

Share this post with your friends!